Dự án

Tổng hợp các dự án đã thực hiện của The Farm

a
admin
Dự án thể thao điện tử Việt Nam
02/01/2024
Save
Dự án thể thao điện tử Việt Nam
a
admin
Truyền thông hình ảnh nét đẹp Thủ đô
02/01/2024
Save
Truyền thông hình ảnh nét đẹp Thủ đô
a
admin
Sản xuất video quảng bá du lịch Việt Nam 2023
02/01/2024
Save
Sản xuất video quảng bá du lịch Việt Nam 2023
a
admin
Dự án truyền thông An toàn giao thông tỉnh Quảng Ninh
02/01/2024
Save
Dự án truyền thông An toàn giao thông tỉnh Quảng Ninh
a
admin
Ngân nga Việt Nam
02/01/2024
Save
Ngân nga Việt Nam
a
admin
Giám sát truyền thông VPBank
02/01/2024
Save
Giám sát truyền thông VPBank
a
admin
Giám sát truyền thông Eurowindow
02/01/2024
Save
Giám sát truyền thông Eurowindow
a
admin
Chiến dịch phòng chống HIV AIDS thuộc SKconnect
02/01/2024
Save
Chiến dịch phòng chống HIV AIDS thuộc SKconnect