Truyền thông hình ảnh nét đẹp Thủ đô

a

Chủ đầu tư: Sở Thông tin Truyền thông Hà Nội

Nội dung công việc: Hoạt động TT trên các phương tiện truyền thông số

Thời gian: 2021

Gói thầu “Hoạt động truyền thông trên các phương tiện truyền thông số” do Sở Thông tin Truyền thông Hà Nội làm chủ đầu tư.

The Farm đóng vai trò là đơn vị sản xuất nội dung các định dạng hình ảnh, video và đăng tải trên các kênh mạng xã hội.


Leave a comment
Your email address will not be published. Required fields are marked *