Sản xuất video quảng bá du lịch Việt Nam 2023

a

Chủ đầu tư: Trung tâm thông tin Du lịch – Cục du lịch Quốc gia Việt Nam

Nội dung công việc: Gói thầu sản xuất video quảng bá du lịch Việt Nam

Thời gian: 2023

Gói thầu sản xuất nội dung video quảng bá du lịch nông nghiệp, nông thôn và gói thầu sản xuất nội dung video bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO công nhận. 

The Farm đóng vai trò là đơn vị triển khai lên ý tưởng video, tổ chức sản xuất và hậu kỳ sản phẩm.

Trong 45 ngày thực hiện, The Farm hoàn thành sản xuất tại 23 Tỉnh thành phố với trên 150 địa danh. Toàn bộ các sản phẩm được truyền thông trên kênh Youtube chính thức của Cục du lịch Quốc gia và trên nền tảng Du lịch Quốc gia Việt Nam.


Leave a comment
Your email address will not be published. Required fields are marked *