Ngân nga Việt Nam

a

Khách hàng: Tạp chí du lịch, TikTok Việt Nam

Nội dung công việc: Tổ chức chương trình sự kiện

Thời gian: 2022

Chiến dịch “Ngân Nga Việt Nam” do TikTok Việt Nam phối hợp với Cục du lịch Quốc gia Việt Nam tổ chức. Chiến dịch kêu gọi người dùng cùng tìm về vẻ đẹp của âm nhạc truyền thống, tôn vinh văn hóa và chia sẻ niềm tự hào dân tộc, từ đó góp phần quảng bá du lịch quốc gia.

The Farm đóng vai trò là đơn vị sản xuất các hạng mục nội dung dành cho nhà tài trợ, phối hợp đồng hành tổ chức chương trình.


Leave a comment
Your email address will not be published. Required fields are marked *