Giám sát truyền thông VPBank

a

Khách hàng: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)

Nội dung công việc: Giám sát khủng hoảng truyền thông

Thời gian: 2019, 2020, 2021, 2022

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) được thành lập ngày 12 tháng 8 năm 1993.Là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần có lịch sử lâu đời ở Việt Nam.

Từ năm 2019 đến nay, The Farm đảm nhận hạng mục công việc giám sát thông tin xấu độc, báo cáo truyền thông hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng. Kịp thời xử lý thông tin tiêu cực ảnh hưởng đến thương hiệu VPBank, lãnh đạo của tập đoàn.


Leave a comment
Your email address will not be published. Required fields are marked *