Giám sát truyền thông MIK

a

Khách hàng: Công ty Cổ phần Tập đoàn MIKGroup Việt Nam

Nội dung công việc: Giám sát khủng hoảng truyền thông

Thời gian: 2019, 2020, 2021, 2022

Công ty Cổ Phần Tập đoàn MIKGroup Việt Nam (viết tắt là MIKGroup) hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực Đầu tư, Kinh doanh và Phát triển Bất động sản tại Việt Nam. MIKGroup là chủ đầu tư của một số dự án tiêu biểu như Imperia Sky Graden, Imperia Smart City, The Martrix One…

Từ năm 2019 đến nay, The Farm đảm nhận hạng mục công việc giám sát thông tin xấu độc, báo cáo truyền thông hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng.


Leave a comment
Your email address will not be published. Required fields are marked *