Giám sát truyền thông Eurowindow

a

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Eurowindow

Thời gian: 2021, 2022, 2023

Nội dung công việc: Giám sát khủng hoảng truyền thông

Thành lập năm 2007, Eurowindow hoạt động trong các lĩnh vực: Sản xuất, Kinh doanh Vật liệu xây dựng và nội thất; Phát triển dự án Bất động sản; Xây dựng và Quản lý xây dựng; Quản lý và Kinh doanh bất động sản; Tài chính  Ngân hàng.

Từ năm 2021 đến nay, The Farm đồng hành cùng Eurowindow trong các hoạt động giám sát khủng hoảng truyền thông, tư vấn xử lý khủng hoảng truyền thông.


Leave a comment
Your email address will not be published. Required fields are marked *