Dự án truyền thông An toàn giao thông tỉnh Quảng Ninh

a

Chủ đầu tư: Sở Thông tin Truyền thông Quảng Ninh

Nội dung công việc: Gói thầu sản xuất nội dung

Thời gian: 2022, 2023

Tổng giá trị: 345,000,000 đ

Gói thầu sản xuất nội dung tuyên truyền “Xóa đói giảm nghèo”, “An toàn giao thông” Tỉnh Quảng Ninh năm 2022 và 2023.

The Farm đóng vai trò là đơn vị triển khai lên ý tưởng nội dung, kịch bản, tổ chức sản xuất.


Leave a comment
Your email address will not be published. Required fields are marked *