Chiến dịch phòng chống HIV AIDS thuộc SKconnect

a

Chủ đầu tư: FHI 360
Thời gian: 2022 – 2023

Nội dung thực hiện: Quảng cáo đa nền tảng

FHI 360 là một tổ chức phi lợi nhuận quốc tế hoạt động nhằm cải thiện sức khỏe và hạnh phúc của người dân ở Hoa Kỳ và trên toàn thế giới.

Năm 2022 – 2023 The Farm triển khai thực hiện chiến dịch quảng cáo trên đa nền tảng cho dự án “SKconnect” thuộc FHI360.


Leave a comment
Your email address will not be published. Required fields are marked *